Een greep uit uitgevoerde projecten

 • Doorlichting, opleiding en begeleiding bij het uitvoeren van productiviteitsverbeteringen in binnen en buitenland met o.a.: verbetering management info systeem, verbetering leiderschap, attitude verandering, elimineren verspilling en verloren tijd, normering, standardized work, manloading, staffing, focus op besparing min R.O.I. 1:2
  • Opdrachtgevers wereldwijd: drukkerijen, goudmijnen, platinium mijnen, begrafenisondernemingen, supermarktketens, verzekeringsbedrijven, software, transportbedrijven, suikerrafinaderijen, glasindustrie, automobielindustrie, logistieke bedrijven, …
 • Doorlichting Lean, opleiding en begeleiding bij het stroomlijnen van de administratieve en productie gerichte processen (order to cash).
  • Opdrachtgevers: distributie, logistiek, assemblage, farmacie, metaal, telecommunicatie, chemie, overheid, ….. (doorlooptijd: 6 à 8 maanden).
 • Analyse, opleiding en begeleiding bij het invoeren van 5S, TPM, OEE, Smed, Kaizen, …
  • Opdrachtgevers: chemie, farmacie, telecommunicatie, voeding, distributie, logistiek, assemblage, ..
 • Doorlichting en advisering in stroomlijning van administratieve werkprocessen in combinatie met inrichting systeem ter ondersteuning van deze werkprocessen incl. tijdsmeting (Acim).
  • Opdrachtgever: accountancy, chemie, distributie, logistiek,….
 • Begeleiden van honderden verbeterteams via een stapsgewijze aanpak.
  • Opdrachtgevers telecommunicatie, IT, overheid, …
 • Opleiden van honderden deelnemers op het vlak van lean 6 sigma green Belt.
 • Change Management voor inrichting nieuwe Supply Chain Management Organisatie
  • Opdrachtgever: multinational producent van projectie- en control-systemen. (doorlooptijd 7 maanden).
 • Begeleiding veranderingsproces in het kader van (Europese) centralisatie van de order-afhandeling, o.a. door uitvoering van awareness sessies m.b.t. “Supply Chain Management” en “Customer Service Levels”.
  • Opdrachtgever: Kunststof producent. (doorlooptijd: 3 maanden).
 • Doorlichten van inkoopproces/procedures en leveranciers contractenbestand; selectie inkooppakket voor uitvoering van tenderproces; introductie van leveranciersmanagement, SLA’s en vendorrating.
  • Opdrachtgever: Chemisch multinational (doorlooptijd 2 maanden).
 • Ontwikkeling en uitvoering van training / awareness sessies en quick assessment in Europees distributie netwerk met aansluiting naar Amerikaanse productiefaciliteiten
  • Opdrachtgever: Amerikaanse multinational in de Orthopedische markt. (doorlooptijd: 3 maanden).
 • Beoordeling van supply chain werkprocessen (integraal, van inkoop t/m uitlevering) en voorstel voor wijze waarop levertijd reductie en kostenverlaging kan worden gerealiseerd.
  • Opdrachtgever: multinational producent van projectie- en control systemen. (doorlooptijd 2 maanden).
 • Doorlichting overheidsinstanties in het kader van de CAF kwaliteitsconferentie 2001, 2003,2005.
  Opdrachtgever overheid.
 • Doorlichting van Europese bedrijven in het kader van de EQA. Beoordelaar winnaars SAM 2002 en Zahnartzpraxis 2001.
  • Doorlichting overheidsinstanties in het kader van R4E 2005.
 • EFQM European assessor trainingen en begeleiden van tientallen self assessments in Europa, falciliteren van consensus meetings, opstellen en begeleiding bij verbeteringsacties.
  • Opdrachtgevers: Europese overheidsorganisaties, telecommunicatie, software, overheid, …
 • Opzet blauwdruk en implementatieplan voor organisatie Demand Supply Chain Management in Kunstmest producerend bedrijf (doorlooptijd 5 maanden).
 • Ontwikkelen, testen en invoeren van standaard formaat voor het opstellen en vastleggen van Business Cases in Supply Chains.
  • Opdrachtgever: Supply Chain platform in Chemisch bedrijf (doorlooptijd 4 maanden).