4-Stappen-Aanpak : consulting en opleiding in Operational Excellence en Continu verbeter management.

A.C.I. begeleidt organisaties die streven naar Operational Excellence en Continu verbeter management. Vanaf de eerste stappen inzake continue verbetering tot en met wereldklasse. Dit doen we door onze know- how, ervaringen inzake efficiency verbeteringen, management en kwaliteit over te dragen.
Het is onze rol, u te helpen identificeren wat voor uw organisatie het meest aangewezen is, om de verbeteringen/oplossingen die u nastreeft, te implementeren en te realiseren. Vaak geven we ook een resultaatsgarantie: R.O.I.

Al onze Expert coaches hebben meer dan 15 jaar internationale ervaring en dit in Alle sectoren.

Onze aanpak kan toegepast worden binnen de hele supply chain: manufacturing, productie, service, administratie, logistiek, magazijn, labo, onderhoud,…en kan omvatten:

Waar staan we nu?

Diagnose

·        Lean / 6 Sigma / TPM /MCT/….analyse

·        Productiviteitsanalyse – analyse supervisors systeem (actieve supervisie/PDCA)

·        Human error / manfout analyse

·        EFQM / Shingo/ CAF/ Leveranciers/… assessments

·        SWOT – analyse, quick scan ISO, klantgerichtheid, tevredenheid

·        Tijdstudies in administratieve en service omgevingen

.        Berekenen en analyseren kosten van niet kwaliteit

Wat proberen we te bereiken?

Focus

·        Strategiebepaling: ontwikkeling en maximale ontplooiing van missie, visie, strategie.

·        Cultuur verandering: ontplooiing waarden – paradigma/mindset verandering en ontwikkeling ideaal gedrag (teamcharter).
·       Alineëring van waarden – systemen – tools- impact op elkaar.

.       Alineëring van “Key behavior indicators”(KBI) met “Key performance indicators” (KPI).
·       Resultaatsverbetering op vlak van SQDCP.

·       Reduceren van manfouten en kosten eraan verbonden.

Hoe bereiken we dit?

  • Leren
  • Toepassen
  • Verbeteren
·       Continu Verbeteren – Dagelijks verbeter management

·       Managing for daily improvement – tier accountability

·       Lean / TPM/ 6 Sigma / QRM  implementatie

·       Productiviteitsysteem – supervisie systeem

·       Kaizen, Quick kaizen, Just do It,

·       5S, SMED, OEE, Smed, WCM, FMEA, SPC, DMAIC,..

·       Kata verbetering /coaching, Verbeterteams, Focussed teams (FTMS). 

·       Opleiding: Lean/6 Sigma/QRM/TPM/Human error (HU), TQM en tools.

.       Opleiding : actieve supervisie, basis management vaardigheden,  werken volgens een systeem (PDCA), Kata,  …        

In Stand houden?
Hoe beoordelen?
·       Teamcharter / Ere code / cultuur verandering

.       Standaardisatie

·       Proces confirmatie – tier accountability & board

·       Besparingsevaluatie – R.O.I.

·       Uitvoeren Post assessments: R.O.I. / pay back /tevredenheid

·       EFQM / CAF Zelfbeoordeling        

Laat onze expert coaches u ondersteunen bij het uitwerken van uw oplossingen. Neem daarom vrijblijvend voor al uw vragen inzake begeleiding, coaching, opleiding contact met ons op.