Visie en Missie

Onze Visie

Voortdurend groeien als een professioneel training en coaching netwerk, met als kernactiviteit de implementatie van verbeterings- en veranderingsprogramma’s.

Onze doelstelling

Action Coaching International (A.C.I.) vormt een netwerk van ervaren  trainers / coaches die gespecialiseerd zijn in CONTINU VERBETEREN.
A.C.I. realiseert voor de opdrachtgever een optimaal terugverdien-effect.

Het aanbod combineert 5 kerndisciplines

 • Analyse van de huidige situatie
 • Ontwikkeling nieuwe situatie
 • Implementatie
 • Opvolging
 • Opleiding
  Deze aanpak in heel nauwe samenwerking (partnership) met onze opdrachtgevers verhoogt het tempo van de geplande verbetering / verandering.

Het partnership met onze klanten omvat 3 sleutelstappen

 • Het identificeren van de mogelijkheden voor verbeteringen op het vlak van kwaliteit, efficiëntie en rendement; dit gebeurt in samenspraak met het senior management.
 • Het kwantificeren van de vooropgestelde voordelen, met behulp van geijkte en adequate technieken.
 • Het installeren met het oog op het realiseren van de geplande voordelen.

Onze manier van werken

 • We streven steeds een optimale kwaliteit na; we leveren wat we beloven, want we willen dat onze klanten actieve referenties worden voor toekomstige opdrachten.
 • We willen een gezond, winstgevend en groeiend bedrijf zijn.
 • We blijven alert voor alle nieuwe tendensen op het vlak van ons vakgebied om onze expertise steeds up-to-date te houden.
 • We staan steeds open voor positieve kritiek en inbreng van onze partners.

Waarden

Onze waarden

 • We zijn begaan met de lange termijn winstgevendheid van onze klanten.
 • We willen ons uitsluitend wijden aan onze kernactiviteiten.
 • We streven naar het realiseren van meetbare resultaten.
 • We willen onze resultaten bereiken in partnership met onze opdrachtgevers.

Onze differentiële voordelen

 • Het begeleiden bij het toepassen op het terrein van de afgesproken strategische doelstellingen.
 • Het mobiliseren van alle geledingen van het bedrijf, vanaf de directie tot de medewerkers op de vloer.
 • Het ontwikkelen en in toepassing brengen van meetcriteria (scorecards) die toelaten dat de progressie op het vlak van vooropgestelde doelstellingen in alle objectiviteit kan opgevolgd worden.
 • Stimuleren van cultuur- en mentaliteitswijzigingen zodat de nieuwe aanpak verankerd wordt in het dagelijks gedrag van de medewerkers.